Vi gör skillnad med kompetenstillförsel och genuint engagemang.

Ett norrländskt investmentbolag

Garga Group är ett investmentbolag med rötterna i norra Sverige som erbjuder entreprenörsdrivna bolag en trygg, motiverande och inspirerande miljö att växa i. Vår affärsidé är att förvärva bolag med stark position och kompetens inom sin bransch.

Genom aktiva insatser tillför vi struktur och långsiktigt hållbara kompetenser, med syftet att varje bolag ska realisera sin fulla potential. Att tillhöra vår koncern innebär en stark gemenskap och en finansiell trygghet.

Vi är ansvarsfulla ägare som värnar varje bolags unika identitet.

Vi tror på entreprenörens inre förmåga och drivkraft. Tillsammans är vi en familj av entreprenörer som skapar nya affärsmöjligheter och delar kunskap, nätverk och erfarenheter. Vår koncernledning stöttar arbetet genom att erbjuda finansiella, strukturella och kompetenshöjande verktyg anpassade för att lyfta respektive bolag till nästa nivå. Vi värnar varje bolags unika identitet och anpassar vår verktygslåda därefter. Samtidigt vilar vi tryggt i vetskapen att den gemenskap vi bygger är bästa garant för skapandet av långsiktigt hållbar tillväxt och lönsamhet. Vi erbjuder därför våra entreprenörer att själva investera i Garga Group och tillsammans styra vår utveckling.

Vi gör skillnad med kompetenstillförsel och genuint engagemang.

Kontakta oss