Vi stöttar norrländska entreprenörer i deras ambition att växa.

Vår affärsidé

Garga Group är ett investmentbolag med rötterna i norra Sverige som erbjuder entreprenörsdrivna bolag en trygg, motiverande och inspirerande miljö att växa i.

Vad vi söker

Vi investerar i verksamheter som har en stabil och väl fungerande position inom sin bransch, positiva kassaflöden, tillväxtpotential och värderingar som harmoniserar med våra.

Vad vi har åstadkommit

Följ vårt nyhetsflöde och läs mer om våra genomförda investeringar, de senaste nyheterna hittar du här.

Vårt senaste förvärv

vännäs verkstad 3d print och laserskärning

Vännäs verkstads AB – Ett anrikt verkstadsbolag

Vännäs verkstads är ett anrikt verkstadsbolag som kombinerar unika kompetenser inom traditionell tillverkning med modern 3D-teknik.

Kontakta oss