Vi skapar framtidsmöjligheter i den del av landet vi älskar mest.

Vi är Garga Group

Vår diversifierade och kompetenta koncernledning och ägargrupp är en central del av vårt ägarerbjudande. Vi lägger stor vikt vid att knyta till oss erfarna kompetenser i alla delar av vår verksamhet. Vår ägargrupp består av aktiva investerare tillsammans med entreprenörer och företagsledare från de bolag som förvärvats in i koncernen.

Samtliga bidrar till verksamhetens utveckling genom operativt arbete i ledningsfunktioner, som styrelseledamöter eller i rådgivande roller. Investeringsverksamheten drivs i nära samarbete med vår huvudägare Treac AB, vars resurser delar sin tid mellan bolagen.

David Stenlund – Umeå

VD
+46 (0)70 517 34 64
david@gargagroup.se

David Stenlund

David har lång erfarenhet av försäljning och verksamhetsutveckling i såväl stora bolag som mindre entreprenörsdrivna bolag. De senaste 15 åren har han verkat som VD i en rad olika verksamheter. Bland dessa kan nämnas båttillverkarna ANYTEC och Ockelbo Aluminiumbåtar. År 2019 rekryterades David som VD till moderbolaget Garga Group AB.

David delar sin tid mellan verksamhetsutveckling i dotterbolagen och förvärv av nya dotterbolag till koncernen.

Adam Ådin

Adam är civilekonom och har tidigare arbetat som revisor av ägarledda bolag vid PwC i Stockholm, som företagsrådgivare vid SEB och som ekonomichef vid ventilationsbolaget Indoor Energy Services Sweden AB. Adam är idag VD för Treac AB, ett familjeägt investmentbolag med rötter i Skellefteå, som också är huvudägare i Garga Group.

Adam är huvudansvarig för Garga Groups prospektering och förvärvsprocesser. Han bistår också koncernen med kompetens inom ekonomisk styrning och redovisning.

Adam Ådin

Styrelseordförande och transaktionsrådgivare
+46 (0)70 664 23 30
adam.adin@treac.se

Jens Gustafsson Segerstedt

Transaktionsrådgivare
+46 (0)70 550 34 22
jens.gustafsson.segerstedt@treac.se

Jens Gustafsson Segerstedt

Jens har en gedigen erfarenhet från internationella exportaffärer, senast från Alimak Group Sweden AB, där han arbetade som General Manager för segmentet Industrial Elevators. Han har även varit verksam som VD inom ett flertal bolag inom Treac-koncernen, däribland Extena AB år 2006-2012. Sedan hösten 2021 är Jens verksam som Chief Operating Officer vid Treac AB.

Jens bistår Garga Group i prospekterings- och transaktionsprocesser, samt bidrar med expertis i frågor om sälj, marknad och export.

Lina Ådin

Lina är civilekonom som efter avslutad utbildning vid Handelshögskolan i Stockholm arbetat i Luxembourg som revisor av finansiella institut vid KPMG innan hon anslöt till Treac AB:s koncernledning år 2013. Lina är även vd för Treac Innovation AB som investerar i bolag med ny teknik i tidigare skeden i Norr- och Västerbotten.

Lina ingår i teamet för prospekterings- och transaktionsprocesser men hjälper även Garga Group med PR och media.

Lina Ådin

Transaktionsrådgivare
+46 (0)725259500
lina.adin@treac.se

Anders Grundström

Rådgivare och delägare
+46 (0)70 580 83 91
anders@garga.se

Anders Grundström

Anders är född och uppvuxen i Gargnäs, den ort som har fått låna ut sitt namn till Garga Group. Han påbörjade sin entreprenörsbana i tidig ålder och grundande bolaget Gargnäs Elteknik AB, som utvecklades till ett av Sveriges största kablageföretag med fabriker i Gargnäs, Skellefteå och Riga i Lettland. År 1993 grundade han även Gluetec AB, Garga Groups första dotterbolag och tongivande för koncernens fortsatta investeringsprofil.

Anders bistår koncernens dotterbolag med nätverk och rådgivning i frågor om verksamhetsutveckling.

Stig Karlsson

Stig har entreprenörskap i blodet som född och uppväxt i en företagarfamilj. Han har gedigen erfarenhet från industrin, främst i rollen som produktionschef, och har även framgångsrikt drivit egna bolag under många år. Bland dessa nämns särskilt logistikbolaget Eco Glocal AB som omsatte över 300 mkr när Stig lämnade över ägandet. Efter resan med Eco Glocal har Stig gjort ett flertal investeringar i lokala företag.

Stig utövar ett aktivt ägarskap i Garga Group genom styrelsearbete och genom att bidra med närverk och rådgivning i frågor om verksamhetsutveckling.

Stig Karlsson

Styrelsemedlem och delägare
+46 (0)70 623 56 90
stig.k@ecogroup.se

Thomas Karlsson

Styrelsemedlem och delägare
+46 (0)70 636 76 71
thomas@garga.se

Thomas Karlsson

Thomas har mer än 20 års erfarenhet som ledare i egna verksamheter, bland annat inom fastigheter, byggnadsverksamheter samt reklam & PR. Thomas är certifierad i LMI, Leadership Management International, BizNiz tools och Richard Barrett Institute CTT, och arbetar i dag som konsult med inriktning mot målsättningsarbete, attitydutveckling och ledarutveckling.

Som styrelsemedlem i Garga Group tar Thomas en aktiv roll i koncernens utveckling, men bidrar också med kontaktnät och ledarutveckling av koncernens entreprenörer.

Torvald Östensson

Torvald arbetar som VD vid Garga Groups dotterbolag UMPAC AB, ett bolag med expertis inom förpackningar av solid kartong. Torvalds resa med UMPAC började redan år 2012 då han började på företaget som platschef, och han blev senare både VD och ägare av bolaget. 

Under Torvalds ledning har UMPAC utvecklats till den största producenten av förpackningar i solid kartong norr om Skåne och mer än fördubblat sin omsättning. Garga Group förvärvade UMPAC år 2022.

Torvald Östensson

VD UMPAC och delägare
+46 (0)702380250
torvald@umpac.se

Walter Rönnblom

Rådgivare och delägare
+46 (0)70 642 53 63
walter.ronnblom@dipolar.se

Walter Rönnblom

Walter är utbildad maskiningenjör och högskoleingenjör inom processprogrammering och elektronik i processindustri. Efter många år i industrin, bland annat som processövervakare vid Bolidens smältverk, grundande han år 2005 Garga Groups dotterbolag Dipolar AB tillsammans med Anders Gundström.

Walter drev Dipolar i rollen som VD fram till år 2021 och stöttar i dag bolaget inom forskning och utveckling. Walter bidrar också med en unik kompetens inom elektronik och processindustri som rådgivare till övriga dotterbolag i Garga Group.

Kontakta oss