Vi älskar att bygga upp något för att sedan följa utvecklingen.

Vår investeringsfilosofi

Garga Group investerar i verksamheter som har en stabil och väl fungerande position inom sin bransch, en bevisat uthållig affärsmodell, positiva kassaflöden, en kvantifierbar tillväxtpotential och värderingar som harmoniserar med våra.

Exempelvis är det viktigt att alla våra bolag bedriver ett aktivt värderingsarbete för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Vi premierar också teknikintensiva bolag som för vidare den tradition av utvecklings- och tillverkningsföretag vi stoltserar med i vår region.

Vår investeringsfilosofi borgar för ett långsiktigt och aktivt ägande där vi skapar värden över tid

Garga Group investerar branschoberoende och utan geografisk begränsning, men söker särskilt efter bolag som erbjuder arbetstillfällen i Norr- och Västerbotten. Vi utövar ett aktivt ägarskap och förvärvar därför endast aktiemajoriteter. Vi ser gärna ser att bolagssäljare fortsätter arbeta operativt i verksamheten och kan därför erbjuda ett delägande i Garga Group vid fortsatt engagemang. Att tillsammans styra vår utveckling ökar vår konkurrenskraft och är en lönsam investering för båda parter.

Vidare har Garga Group ett långsiktigt perspektiv på ägande och investerar utan en exithorisont. Det skiljer oss från andra aktörer och möjliggör att vi kan fatta rätt beslut för varje bolag och tillväxtfas. Vi har bolagets långsiktiga utveckling i fokus!

Vi har alltid bolagets långsiktiga utveckling i fokus.

Kontakta oss