Gluetec implementerar nytt affärssystem

Mar 19, 2019

Gluetec implementerar ett nytt affärssystem som ett ytterligare led i företagets kvalitetsarbete. Det omfattande arbetet har bland annat inneburit en genomgång av Gluetecs interna processer för att nå företagets högt satta kvalitets- och miljömål.

Under våren 2018 blev Gluetecs verksamhet i Sorsele certifierad enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. I samband med detta påbörjades översynen av processer och stödsystem vilket resulterade i ett nytt affärssystem, som efter ett intensivt arbete togs i bruk i början av det här året. Systemet har implementerats med syfte att säkra en fortsatt hög kvalitet i orderhantering och materialhantering.

Läs mer på Gluetecs hemsida.

Kontakta oss