Gluetec Sorsele certifierat enligt ISO 9001 och 14001

Apr 3, 2018

Gluetecs verksamhet i Sorsele har under vintern genomfört en implementering av ISO-standard 9001 och 14001, världens mest tillämpade standard för kvalitets- och miljöledning. Certifieringarna är ett led i Gluetecs löpande kvalitets- och miljöarbete och kundanpassade erbjudande.

Arbetet med certifieringsprocessen har pågått sedan hösten 2017.  Att Gluetec Sorsele numera är certifierade enligt ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015 betyder att både kvalitetsledningssystem och miljöledningssystem uppfyller internationell standard. Det skapar goda förutsättningar för resurseffektiva och kvalitetssäkrade processer – och en ökad trygghet för dig som kund.

– Vi lägger stor vikt vid att ständigt utveckla och förbättra våra interna processer. Certifieringarna är ett kvitto på att vårt systematiska kvalitetsarbete fortsatt håller en hög nivå, säger Helena Back, VD för Gluetec AB.

Den externa certifieringsrevisionen har genomförts av A3Cert. Anne Morley, ansvarig revisor, kommenterade Gluetecs certifieringsprocess på följande sätt:

– Revisionen fann att kvalitets- och miljöledningssystemet var välutvecklat och av hög standard. Ledningen är engagerade och anställda är informerade samt involverade i systemet. Stor fokus ligger på att höja leveransprecisionen.

Läs hela nyheten på https://www.gluetec.se/iso-9001-14001. 

Kontakta oss